تبلیغات


ورود پرشکوه امام خمینی ( ره ) به وطن


Image result for ‫تصویر ورود امام خمینی به ایران سال57‬‎


چشم ها همه منتظر بود .  منتظر مردی پاک ، خوش سیما ، شجاع و مردی که


 ایران را به سربلندی رساند .


چشم ها همه پر از اشک، منظر بودند همه شاخه گلی  دردست داشتند و به نظر


می رسید استقبال بی نظیر و با شکوهی را برای بزرگ ترین مرد سرزمین ، امام 


خمینی ( ره ) بودند رژیم استعمارگرپهلوی مدت ها ایشان را از مردم ایران دور 


کرده بود .


همه مردم از مرد و زن و کوچک و بزرگ در فرودگاه مهرآباد حضورپرشوری را


 ایفاکرده بودند . با شکوه و با عظمت ترین و خاطره انگیزترین ، استقبال در جهان


 به شمار می رفت .


ناگهان صدای هواپیما که بر روی باند نشست، ندای روح پخش حضور امام بود .


مردم فرودگاه ا گل باران کردند واز شادی در پوست خود نمی گنجیدند .


با حترام و عزّت از امام اسقبال کردند و او را مانند نگین انگشتری در میان


گرفتند و این آغازی بود برای عصر جدید در ایران 


" فاطمه موسی فرد - دهم علوم انسانی - دبیرستان شیخ الاسلام
منبع این نوشته : منبع